u víceslovných výrazů mezery v názvu domény nahradit pomlčkami odstranit